Historia

Härnösand är beläget på Härnön och troligtvis var denna ö och sundet mellan ön och fastlandet långt tillbaka en marknadsplats och hamn. På Gustav Vasas tid var det inte tillåtet att bedriva handel och upprätta hamnar för sjöfart utan att betala in skatt till staten för verksamheten. Dessa marknadsplatser bedrevs ofta olagligt i Norrland och inte heller Gustav Vasa fick någon egentlig ordning på verksamheten i “Hernösundh”. Varje år under korsmässotiden i september ägde en stor marknad rum på Härnön.

Härnösands historiaGustav Vasas son och efterföljare på tronen Johan III tog förnyade krafter att få till stånd någon slags ordning på handeln i Norrland. Han uppdrog åt handelsmännen på Härnön att hugga virke och börja bygga upp en stad. På detta vis skulle staten lättare kunna kontrollera handel och sjöfart på orten. Detta skulle medföra att skattepengar kom in till rikskassan. År 1585 blev Härnösand officiellt en stad.

Staden Härnösand kom mycket snabbt igång med sin industri. Företag inom olika verksamhetsgrenar fick ett stort uppsving. Redan i början av 1600-talet kom man igång med att bygga skepp. Andra verksamhetsgrenar i bygden blev framförallt linodling, av vilket man producerade linne, samt fiske. I Härnösand fanns också på 1700-talet en tröj- och strumpfabrik. Andra, inte så helt nyttiga, blomstrande verksamheter vid denna tid var ett tobaksbränneri och ett kronobränneri.

Det tog ett antal år att få ordning på landskapen Ångermanland, Medelpad och Jämtland. Det var inte helt klart vilken stad som skulle vara residensstad. Först stod Sundsvall på tapeten, men slutligen bestämdes att det var i Härnösand som landshövdingen skulle bo.

Tyvärr har Härnösand, liksom så många andra städer i Sverige, skadats svårt av flertalet bränder. På 1700-talet brändes staden ner av ryssarna och den gamla kyrkan, som klarat många tidiga bränder, skadades svårt. Som tur är lyckades man restaurera den efter branden.

Kommentarer är stängda, men trackbacks och pingbacks är öppna.