Härnösand Hamn

De som vill resa till Härnösand kan göra detta på flera olika sätt där buss, tåg och bil är det vanligaste. Däremot finns inte någon större båttrafik till stadens hamn. Många upptäcker skärgården med småbåtar och turistbåtar men hamnen är alltså enbart för frakt.

kommunikation i HärnösandGenom att hamnen är relativt stor och har djuphamn (minsta djup 8 meter) har det blivit en mycket stor kommunikationsväg för frakt av bland annat skogsprodukter och containertrafik. Infarten är även mycket fördelaktig då den är relativt kort och bjuder på en bred och djup infart. Helt enkelt mycket bra förutsättningar även för de större fartygen att ta sig in för att lasta eller lossa.

Hamnen är bland annat känd för att vara den bästa hamnen jäms med Norrlandskusten på vinterhalvåret. Detta just på grund av förutsättningarna som gör det enkelt att ta sig in i hamnen.

Godset som kommer in i hamnen omlastas ibland direkt till tåg eller lastbilar. Men i många fall lastas det av för förvaring under en period innan vidare transport. Är godset i behov av att vara inomhus finns det över 5000 kvadratmeter yta att ställa godset på. Kan det däremot stå ute finns hela 20.000kvm.

En stor fördel med hamnen i Härnösand är att den ligger i direkt anslutning till järnvägen. Järnvägsspår leder in på området vilket gör att godset snabbt kan transporteras om till tåg för vidare transport ut i landet. Även omlastning av gods till lastbilar är mycket vanligt. Detta då hamnen även ligger mycket nära E4:an.

Hamnen innefattar även en oljehamn som tar emot fartyg med olja, asfalt samt syror. Även detta område har järnvägsanslutning vilket skapar trygg och snabb hantering.

Själva hamnen ägs av Härnösand Hamn AB men det är Delta Terminal AB som har allt ansvar gällande att förvalta hamnen samt den verksamhet som sker här. Det är alltså i första hand Delta Terminal AB som man ska kontakta om man har några frågor gällande arbetet vid hamnen.

Kommentarer är stängda, men trackbacks och pingbacks är öppna.